Dorre

Dorre har strävat efter att alltid ligga i framkant på trender och kunna erbjuda våra kunder genuina och smakfulla produkter till bra pris som ligger rätt i tiden.

Dorre har strävat efter att alltid ligga i framkant på trender och kunna erbjuda våra kunder genuina och smakful. Vad vi på Dorre menar med produkter till bra pris innebär att vi tycker att designprodukter också kan köpas för ett bra pris. Det behöver inte kosta en mindre förmögenhet. Vi arbetar kontinuerligt på vad marknaden efterfrågar och vilka trender som finns eller vad som är på väg in. Vi är definitivt ingen trendsättare, men när trenden dragit igång. Då står vi på startlinjen förberedda.